Oisolerad

lvarssons i Metsjö har tillverkat hallar i över 30 år. Med den erfarenheten och den mångfald av hallar som byggts finns det stor erfarenhet och goda möjligheter till att hitta det bästa för ditt egna hallbygge.

  • Hallar tillverkas i pulpet eller sadeltaksfackverk med spännvidder från 8 - 28 m
  • Längdmoduler i steg om 2,5 m
  • Takhöjder från 2,5 - 12,0 m
  • Taklutning 6°, 8° eller 14° beroende på takstolsmodell

I det isolerade alternativet skruvas invändig takplåt i fackverkets underram och väggplåt direkt i väggreglar.
Erfoderlig vindskyddsväv och difisionsplast monteras. Pelare byggs in i väggmodul vilket innebär släta och oavbrutna vägglinjer. Väggisolering är mineralull, takisolering lösull.

Hela stålkonstruktionen grundlackas. Blästring och topplack kan erhållas. Portar av typen utanpåliggande skjutportar alternativt vikportar eller takskjutportar. Takvattenavrinningssystem, taksäkerhetsutrustning. Fönsterkombinationer enligt kundens önskemål. Kantförstyvad betongplatta alternativt kantsockel platsgjuten.

Leverans och montage: Materialet fraktas per bil till byggplatsen.
Montage av stålstomme-vindsträvor och portomfattningar ingår. Vi utför montage av komplett överbyggnad.

Sold Out
Sold Out

Trygg leverantör med många år i branschen