Stålshop/Stångstål/Vinkel

Byggd för
att användas
i generationer.