Stålshop/Stångstål/Rund

Byggd för
att användas
i generationer.