Studier

Bränsleekonomi

En oberoende studie genomförd av Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI)1 visar att MetaQ 75 förbrukar ca 25 % mindre bränsle på olika vägunderlag jämfört med en konventionell vagn med liknande lastkapacitet.

Lågt marktryck

En annan oberoende studie från Research Institutes of Sweden (RISE)2 som genomfördes sent på hösten och på fuktig lermark, drar slutsatsen att en fullastad MetaQ 75 (med dubbelt så stor last) har ca 50 % lägre marktryck än en konventionell vagn. Studien visar också att MetaFlex har likvärdig markpackning som MetaQ 75 och risken för att packa alven (sub-soil) är obefintlig eller mycket låg. Vidare finner studien att markpackningen reduceras med över 20 % om man adderar en fjärde axel medan effekten av flotation hjul med lågt lufttryck understiger 5 %.

Dessa fördelar möjliggörs tack vare: 

• Förbättrad viktfördelning mellan hjul samt aktiv viktöverföring
• Laserriktade axlar som rullar enkelt
• Stora hjul 
• Flera axlar
• Låg egenvikt 
• Maximerad kapacitet

1 Pettersson, O., & Lagnelöv, O. (2016). Energibesparande teknik för lantbrukets transportlogistik – en jämförelse mellan olika tekniker för traktorsläp. JTI.
2 Algerbo & Gilbertsson (2023). Nya transportlösningar för minskad markpåverkan. RISE, Agtech 2030.