55 Ton Olympia 125

Byggd för
att användas
i generationer.