39/45 Ton MetaQ 95

Byggd för
att användas
i generationer.