24 Ton MetaQ 60, MetaDump 5.2

Byggd för
att användas
i generationer.