21 Ton MetaX/MetaQ51

Byggd för
att användas
i generationer.