34.5 Ton MetaQ 75

Byggd för
att användas
i generationer.