16/21 Ton MetaX - MetaU

Byggd för
att användas
i generationer.