24 Ton MetaQ 60

Byggd för
att användas
i generationer.