11/15 Ton MetaNo/MetaMid

Byggd för
att användas
i generationer.