Vagnar/Chassi/MetaQ75

Byggd för
att användas
i generationer.