Förråd oisolerade enkelvägg

Byggd för
att användas
i generationer.