Low soil pressure trailer

Nyheter

Anders Ivarsson och Metsjö tilldelas Silverbillen för 2024

METSJÖ, Linköping (11 Juni 2024)

Silverbillen, den Jordbrukstekniska föreningens pris för framstående insatser rörande teknikutvecklingen i svenskt jordbruk tilldelas i år Anders Ivarsson i egenskap av Innovatör och VD för Ivarssons i Metsjö AB.

 

Det är en stor ära och jag tackar ödmjukt för detta fina pris säger Anders Ivarsson. Vi på Metsjö jobbar mycket med produktutveckling varje dag och det här priset motiverar oss i vårt arbete. En av anledningarna till att vi får priset nu är att en studie från RISE finansierad av Agtech har visat en fullastad MetaQ 75 spannmåls-vagn med dubbelt så stor last fortfarande har ca 50 % lägre marktryck jämfört med en konventionell vagn. Det vill säga nästan en fjärdedel av markpackningen per lastad vikt. En fullastad MetaQ 75 hade under studiens försök ingen permanent markpacknings-påverkan på alven. Studien visar också att våra flakväxlare MetaFlex inte har en mätbart högre markpackning än våra MetaQ vagnar. Det är en viktig teknisk milstolpe eftersom flakväxlaren tidigare av många jordbrukare ansetts ha en för hög markpackning för att användas på fälten på grund av sin höga egenvikt. Vår låga markpackning beror bland annat på hur vår fjädrande kommunicerande kärl-teknik är uppbyggd samt vår förmåga att ta en hög last med en låg egenvikt.

 

 

Motiveringen från Juryn att silverbillen skulle tilldelas Anders och Metsjö är följande:

” Företaget har under många år bedrivit ett omfattande och innovativt utvecklingsarbete vad gäller såväl transportkapacitet, säkerhet samt system som avsevärt minskar de skadliga effekterna av markpackning. Detta arbete är särskilt angeläget mot bakgrund av att den pågående strukturrationaliseringen i svenskt lantbruk ställer all större krav på effektiva logistiksystem .”

 

 

 

Studien heter:

Algerbo & Gilbertsson (2023). Nya transportlösningar för minskad markpåverkan. RISE, Agtech 2030.