Välkommen till Metsjö

Innovativa industri- och jordbruksprodukter

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Idag smider vi som aldrig förr i Metsjö. En ny generation arbetar vidare och med nya innovationer till nytta för kunderna har vi kunnat växa till en ledande aktör i Europa. Vi satsar på fyra huvudprodukter - Vagnar, Flakväxlare, Maskinhallar och Mobila förråd. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder och våra produktionsfaciliteter omfattar hela kedjan från stål till färdig produkt.

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

Vagnar

Vagnar, Flakväxlare, Transportvagnar och Specialvagnar för dina behov. Metsjö har 70 års erfarenhet av transportlösningar, innovation och tekniskt ledarskap och vet vad som är bra lösningar för dina behov. Metsjö tillverkar också Grönfoderhackar som kan monteras på ett flexibelt modulsystem.


Gas- och kemikalieförråd

Vi tillverkar Gas- Miljö- och Kemskåp för högkvalitativ, milljövänlig och säker förvaring. Vi utvecklar våra produkter i ett nära samarbete med Brandskyddsmyndigheter och miljönämnder och kan bygga flexibla konstruktioner med lång livslängd.


Maskinhallar

Vi tillverkar maskinhallar i spännvidder från 10 till 28 meter. Vi följer kunden från första förfrågan till färdiglevererad hall och hjälper till med tillstånd, arkitekturritningar och liknande. Eftersom varje hall kräver mycket råvara, köper vi verksorder direkt från stålverken, På så sätt lyckas vi hålla våra attraktiva priser och även en unik flexibilitet.


Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Metsjös påverkan av Coronaviruset
 

På Metsjö har vi vår kompletta produktion med gott säkerhets-lager för störningar i Metsjö, Linköping.
Vi producerar och har öppet som vanligt.
Vi påverkas till viss del av ökade sjukskrivningar, men inte allvarligt i nuläget.
Våra produktben påverkas dock olika.
Vi har inga kända fall av Corona på Metsjö.
Vi har inga störningar i Leverantörs-flödet i nuläget.
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Beroende på den snabba utvecklingen kan såklart den här situationen komma att förändras i framtiden.
Vi är fortsatt öppna för besök och välkomnar er varmt.
Om besökare känner sig sjuka uppmanar vi dem att stanna hemma och följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Om det inte är lämpligt att komma hit på besök kan man ringa oss på 013-4801550.

 

 

 

 

 

 

 

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Metsjö lanserar förråd för förvaring av sprutmedel!

Ivarssons i Metsjö lanserar skåp och förråd för förvaring av sprutmedel. Metsjö har utöver vagnar, hackar, växlarvagnar och maskinhallar byggt gasskåp, kemskåp och miljöskåp för säker förvaring sedan 70-talet, framförallt för gas och industribolag. Nu lanserar Metsjö även skåp för Sprutmedel riktat mot lantbrukets behov då sprutmedel är stöldbegärliga och miljöfarliga. Med Metsjös förråd kan sprutmedlet förvaras säkert och tryggt. Flera olika storlekar av förråd erbjuds, exempelvis kan skåpet på bilden hålla 20 x 200 Liters behållare. Metsjös skåp blästras, kittas och ytbehandlas med färg som ej underhåller brand samt håller skåpet i mycket gott skick.

Inbrottssäkra skåp och förråd

Då stölder av sprutmedel tyvärr har blivit ett vanligt förekommande problem för lantbrukare har Metsjö byggt en skyddskåpa runt låsanordningen för att näst intill omöjliggöra uppbrytning av skåpet medelst bultsax.

Rost-resistenta skåp
Metsjö kan också erbjuda skåp där konstruktionen är av 1,5 mm Zinkbelagd stålkärna ZnAlMg. Detta har avsevärt bättre korrosionsmotstånd än varmförzinkat stål. En av ZnAlMg stora fördelar är dess förmåga att självläka klippta och perforerade kanter då plåten har en hårdare yta och är reptåligare än traditionellt varm-galvat material. Förrådet kan målas på samma sätt som andra metallbelagda skåp och detta ger en mycket lång livslängd på 25 år.

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Metsjö lanserar nytt två meter högt fältflak 46kbm kapacitet

Ivarssons i Metsjö lanserar nu ett två meter högt fältflak med nya uppfällbara sidor för grönfoder. Med det nya flaket skapar Metsjö ett alternativ där man både kan köra spannmål/rotfrukter/gödsel och enkelt i fält kan fälla upp sidorna för att köra grönfoder samma timme med stor kapacitet. Med sidorna uppfällda blir det nya flaket totalt med vagn 4,3 Meter hög med en kapacitet på 46 KBM. Metsjös gamla fältflak var 1,5 Meter högt och hade en kapacitet utan kassett och sarg på 26 KBM. Med bultad kasset och raksarg är kapaciteten på det gamla flaket 52 KBM med en höjd på 4,5 Meter. Båda flaken kommer att fortsätta att produceras. Det gamla flaket har fortsatt en fördel vid ilastning eftersom det är något lägre (1,5 Meter gentemot 2 Meter). Lantmännen Maskin har sålt och levererat vagnen till slutkund.


Specifikationer Flak
De uppfällbara sidorna finns i två utföranden, 500 eller 800 mm höga och fälls ned i vagnens insida med hjälp av en hävarm. Framstammen fälls också ned i vagnens insida. Bakstammen är demonterbar men behöver inte tas av. Flaket är koniskt för att materialet ska släppa enklare. Flaket är gjort av höghållfast stål Brinell 450 (Hardox 450) för en lång livslängd och låg egenvikt.

Specifikationer Chassi
MetaQ 75 är en hydrauliskt fjädrad vagn med kommunicerande-kärl teknik, vilket gör att vagnen går väldigt fint och stabilt både på väg och i fält. Studier från JTI har visat att MetaQ 75 drar 22-28 % mindre bränsle än konventionella vagnar vilket bland annat beror på att kommunicerande kärl teknik undviker den bulldozer- effekt som annars blir i fält där en jordhög flyttas framför hjulen samt den höga nyttolasten. Vidare bidrar låg egenvikt och möjlighet till stora hjul att man minimerar markpackning. MetaQ 75 har 52 graders tippvinkel och ett drag konstruerat i höghållfast stål.
 

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Metsjö lanserar ny version av den fyr-axlade vagnen MQ 95

Ivarssons i Metsjö lanserar nu en ny version av sin fyr-axlade vagn MetaQ 95 med hydraulisk täckning av gods från förarplats och högöppnande hydraulisk bakläm. Vagnen har 9,5 meters flak och en kapacitet på 40 kubikmeter spannmål. MetaQ 95 kan med tillval köras i 50 km/h och flaket kan med hjälp av den hydrauliska fjädringen enkelt bytas till andra flak för transport av grus, schaktmassor, balar, maskiner och grönfoder. En fyr-axlad vagn har jämfört med två kopplade vagnar lägre markpackning och är smidigare att köra på vägen, det är dessutom enklare att backa och att tippa i stuka och man får även bra viktfördelning i fält under sämre förhållanden.

Stora fördelar med högöppnande hydraulisk bakläm
MetaQ 95 har en 135 graders hydrauliskt öppningsbar bakläm något som ger fördelar vid användning eftersom baklämmen ledar sig långt in, vilket gör att man undviker att baklämmen drar i materialet vid tippning och läggning i stuka. Man kan dessutom lasta in gods direkt bakifrån med en högtippande bakläm.

Fördelarna med Hydraulisk täckning
Med hjälp av den hydrauliska täckningen behöver man inte stiga ur traktorn för att stänga täckningen vilket exempelvis är nödvändigt för att förhindra flyghavre. Förutom att spara tid så ökas även säkerheten med öppning och stängning från förarplats eftersom att man inte behöver klättra och täcka flaket manuellt. Det högöppnande flaket med hydraulisk täckning finns i storlekar från 4,1 meter till 9,5 meter.

Det är väldigt bra med höglyftande bakläm när man tippar spannmål eller vilket material som helst säger Anders Ivarsson. Om man tidigare med en lägre bakläm skulle lägga en stuka blev det aldrig riktigt bra eftersom att baklämmen tidigare drog i materialet och det frestade på materialet. Den högöppnande baklämmen är också väldigt bra för att man kan lasta in gods direkt. Den hydrauliska täckningen är effektiv och öppnar mycket fint, den är dessutom gjord i höghållfast stål med robust konstruktion och den tål verkligen att man klappar till med hammaren, det blir inte en bögla. Att man sedan slipper kliva ur traktorn och att detta bara kräver ett dubbelverkande hydraul-uttag är ytterligare fördelar. Man kan även montera den hydrauliska täckningen på existerande Metsjö Eucon flak.