Välkommen till Metsjö

Innovativa industri- och jordbruksprodukter

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Idag smider vi som aldrig förr i Metsjö. En ny generation arbetar vidare och med nya innovationer till nytta för kunderna har vi kunnat växa till en ledande aktör i Europa. Vi satsar på fyra huvudprodukter - Vagnar, Flakväxlare, Maskinhallar och Mobila förråd. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder och våra produktionsfaciliteter omfattar hela kedjan från stål till färdig produkt.

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

Vagnar

Vagnar, Flakväxlare, Transportvagnar och Specialvagnar för dina behov. Metsjö har 70 års erfarenhet av transportlösningar, innovation och tekniskt ledarskap och vet vad som är bra lösningar för dina behov. Metsjö tillverkar också Grönfoderhackar som kan monteras på ett flexibelt modulsystem.


Gas- och kemikalieförråd

Vi tillverkar Gas- Miljö- och Kemskåp för högkvalitativ, milljövänlig och säker förvaring. Vi utvecklar våra produkter i ett nära samarbete med Brandskyddsmyndigheter och miljönämnder och kan bygga flexibla konstruktioner med lång livslängd.


Maskinhallar

Vi tillverkar maskinhallar i spännvidder från 10 till 28 meter. Vi följer kunden från första förfrågan till färdiglevererad hall och hjälper till med tillstånd, arkitekturritningar och liknande. Eftersom varje hall kräver mycket råvara, köper vi verksorder direkt från stålverken, På så sätt lyckas vi hålla våra attraktiva priser och även en unik flexibilitet.


Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Metsjö lanserar nya växlare med lufttrycksreglering i fält!

Ivarssons i Metsjö lanserar nya flakväxlare och vagnar med lufttrycksreglering på hjulen. Lufttrycksregleringen möjliggör anpassning av växlarvagnens markpackningspåverkan i fält och bränslekonsumtion på väg. Den nya lufttrycksregleringen kan användas vart som helst och syftet är att växlaren skall gå med högt lufttryck i hjulen på väg och lågt lufttryck i fält för att minimera markpackningen. Att reglera lufttrycket sker snabbt via en kompressor på vagnen. Den nya lufttrycksregleringen erbjuds på modellerna MetaQ, MetaDump och MetaFlex.

Växlingssystem av den nya generationen

De nya växlarvagnarna som nu kan anpassas med lufttryckreglering MetaFlex 50–65 och 60–75 bygger på den nya generationens växelsystem med 22 % ökad kapacitet som hanterar containrar i längder från 6–7,5 Meter. På MetaFlex 60–75 ökas oljeflödet i växlingsfasen vilket ger ett 50% snabbare växlingsförlopp. Jämfört med standardväxlaren på marknaden växlar MetaFlex 60-75 cirka 40% snabbare. De nya växlarna har också en möjlighet att enkelt skifta höjden på kroken mellan 1450 och 1570 mm vilket innebär att i princip alla flak byggda enligt europeisk standard kan växlas. En ny design på tornet möjliggör mer utrymme för hydraulisk utrustning såsom gafflar för koppling av hydraulik, vilka nu är inkapslade och därmed bättre skyddade. Även dragstången som är byggd i höghållfast material har nu mer utrymme för tillval och kapslar in hydrauliken.

”Med de nya växlarna och vagnarna med lufttrycksreglering kan vi erbjuda bönder och entreprenörer ett mer skonsamt transportmedel i fält och ett mer effektivt transportmedel på väg säger Anders Ivarsson. Vi lyckas montera den nya lufttrycksregleringen på ett väldigt bra sätt och vi höjer inte egenvikten nämnvärt med den nya konstruktionen. Detta tillval kommer att passa många bönder som är bekymrade över sin markpackning." säger Anders Ivarsson.

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Metsjö lanserar förråd för förvaring av sprutmedel!

Ivarssons i Metsjö lanserar skåp och förråd för förvaring av sprutmedel. Metsjö har utöver vagnar, hackar, växlarvagnar och maskinhallar byggt gasskåp, kemskåp och miljöskåp för säker förvaring sedan 70-talet, framförallt för gas och industribolag. Nu lanserar Metsjö även skåp för Sprutmedel riktat mot lantbrukets behov då sprutmedel är stöldbegärliga och miljöfarliga. Med Metsjös förråd kan sprutmedlet förvaras säkert och tryggt. Flera olika storlekar av förråd erbjuds, exempelvis kan skåpet på bilden hålla 20 x 200 Liters behållare. Metsjös skåp blästras, kittas och ytbehandlas med färg som ej underhåller brand samt håller skåpet i mycket gott skick.

Inbrottssäkra skåp och förråd

Då stölder av sprutmedel tyvärr har blivit ett vanligt förekommande problem för lantbrukare har Metsjö byggt en skyddskåpa runt låsanordningen för att näst intill omöjliggöra uppbrytning av skåpet medelst bultsax.

Rost-resistenta skåp
Metsjö kan också erbjuda skåp där konstruktionen är av 1,5 mm Zinkbelagd stålkärna ZnAlMg. Detta har avsevärt bättre korrosionsmotstånd än varmförzinkat stål. En av ZnAlMg stora fördelar är dess förmåga att självläka klippta och perforerade kanter då plåten har en hårdare yta och är reptåligare än traditionellt varm-galvat material. Förrådet kan målas på samma sätt som andra metallbelagda skåp och detta ger en mycket lång livslängd på 25 år.

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Metsjö lanserar 9 Meters sluten transportvagn TP3 BOX!

Ivarssons i Metsjö lanserar den nya 9 meters täckta transportvagnen TP3 BOX med hydrauliskt öppningsbar sida. TP3 BOX förenklar logistiken på företag och lantbruk i behov av täckta transporter och en snabb säkring av godset. TP3 BOX har ett eget hydraul-aggregat vilket gör att trailerns funktioner såsom öppning av sidan kan göras utan någon tillkoppling av dragenhet. Det 9 Meter långa förvaringsutrymmet är 2,6 Meter brett och har en innerhöjd på 2,970 Meter, vilket innebär en kubikkapacitet på 69,5 KBM.

9 Meters smidig insulten förvaring

TP3 BOX har kommunicerande kärl på axlarna vilket sprider ut lastvikten optimalt och möjliggör 35 centimeters höjdreglering av ekipaget. TP3 BOX har också styrning på fram och bakaxeln vilket tillsammans ger ett smidigt och stabilt ekipage även vid häftiga svängar.

Specifikationer:
Vagnen är 2,6 Meter bred och 98 centimeter hög till lastplanet med 455/40 22,5 hjul. Vagnen är tillåten för 27 tons totalvikt på väg. Nyttolasten på inhägnat område eller i en offroad miljö är 27 250 kg. Teknisk belastning är 34 500 Kg.
”Med TP3 BOX bygger vi en av de största täckta transportvagnarna som får ta en mycket hög lastvikt säger Anders Ivarsson. TP3 BOX har en god smidighet, vilket många kommer att uppskatta både för transport av styckegods och industrivaror på inhägnat område och på väg. Vi har sålt TP3 BOX både till industrier som är i behov av snabbt täckta transporter och lantbruk som behöver kunna frakta sina produkter i en täckt miljö, exempelvis grönsaksodlare. Då TP3 BOX har ett eget Hydraulsystem kan dess funktioner användas utan traktor eller liknande tillkopplat.”

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Metsjö lanserar nya drivna växlare och vagnar!

Ivarssons i Metsjö lanserar nya flakväxlare och vagnar med drivning som klarar den tuffaste terrängen. Den nya hydrauliska drivningen erbjuds som tillval på modellerna MetaQ, MetaDump och MetaFlex. Traktorns hydraulik används normalt för drivkraften upp till 400 bar vilket gör att drivningen sker där vikten är placerad, därmed ges optimal nedförsel av kraft i marken. Axel-drivningen kan köras både bakåt och framåt i ett tvåhastighetssystem. En ny konstruktion av axlarna utökar dessutom den möjliga lastvikten till 11 ton per axel i en offroad miljö, vilket på treaxlade MetaFlex 60–75 ger en möjlig totalvikt i terräng på 36 Ton.

Växlingssystem av den nya generationen

De nya drivna växlarna MetaFlex 50–65 och 60–75 bygger på Metsjös nya växlingssystem med 22 % ökad kapacitet som hanterar flak i längder från 5–6,5 och 6–7,5 Meter. På MetaFlex har oljeflödet ökats i växlingsfasen vilket ger ett 50% snabbare växlingsförlopp, jämfört med standardväxlaren på marknaden växlar MetaFlex ungefär 40% snabbare. De nya växlarna har också en möjlighet att enkelt skifta höjden på kroken mellan 1450 och 1570 mm vilket innebär att i princip alla flak byggda enligt europeisk standard kan växlas. En ny design på tornet möjliggör mer utrymme för hydraulisk utrustning såsom gafflar för koppling av hydraulik, vilka nu är inkapslade och därmed bättre skyddade. Även dragstången som är byggd i höghållfast material har nu mer utrymme för tillval och kapslar in hydrauliken. Vidare har axlarna en ny design vilket också minskar underhållet.

”Med de nya flakväxlarna och vagnarna med drivning kan vi erbjuda bönder och entreprenörer ett ännu mer högpresterande transportsätt i terräng säger Anders Ivarsson. Den nya axeln med drivning är väldigt prisvärd för den som arbetar i områden med svåra terrängförhållanden och kommer att uppskattas av många.”