Välkommen till Metsjö

Innovativa industri- och jordbruksprodukter

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Idag smider vi som aldrig förr i Metsjö. En ny generation arbetar vidare och med nya innovationer till nytta för kunderna har vi kunnat växa till en ledande aktör i Europa. Vi satsar på fyra huvudprodukter - Vagnar, Flakväxlare, Maskinhallar och Mobila förråd. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder och våra produktionsfaciliteter omfattar hela kedjan från stål till färdig produkt.

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

Vagnar

Vagnar, Flakväxlare, Transportvagnar och Specialvagnar för dina behov. Metsjö har 70 års erfarenhet av transportlösningar, innovation och tekniskt ledarskap och vet vad som är bra lösningar för dina behov. Metsjö tillverkar också Grönfoderhackar som kan monteras på ett flexibelt modulsystem.


Gas- och kemikalieförråd

Vi tillverkar Gas- Miljö- och Kemskåp för högkvalitativ, milljövänlig och säker förvaring. Vi utvecklar våra produkter i ett nära samarbete med Brandskyddsmyndigheter och miljönämnder och kan bygga flexibla konstruktioner med lång livslängd.


Maskinhallar

Vi tillverkar maskinhallar i spännvidder från 10 till 28 meter. Vi följer kunden från första förfrågan till färdiglevererad hall och hjälper till med tillstånd, arkitekturritningar och liknande. Eftersom varje hall kräver mycket råvara, köper vi verksorder direkt från stålverken, På så sätt lyckas vi hålla våra attraktiva priser och även en unik flexibilitet.


Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Metsjö lanserar nya modeller av flakväxlare och vagnar

Ivarssons i Metsjö lanserar nya modeller av MetaFlex flakväxlare samt MetaQ och MetaX vagnar anpassade för höga hastigheter och med förbättrade funktioner. Metsjös investeringar i nya produktionstekniker har möjliggjort för företaget att bygga starkare fordon till lägre egenvikt och med längre livslängd. Till exempel kommer den nya modellen av flakväxlaren MetaFlex 50-65 att ha ett drag med bättre funktion för användaren och som tål höga hastigheter. De nya produktionsteknikerna har möjliggjort för Metsjö att behandla både tjockt och tunt material med en oerhörd precision och kvalitet, där ingen detalj är för liten. Vidare har Metsjö en av de största kantpressarna i Sverige, vilken möjliggör extremt effektiv behandling av höghållfasta material, tillexempel kan man bocka hela sidan av flaket i ett stycke.

Anpassad för höga hastigheter

I och med de nya traktor-reglerna som tillåter hastigheter i 50 kilometer i timmen har Metsjö valt att anpassa sina vagnar och flakväxlare för högre hastigheter. Förbättringarna av konstruktionen tillsammans med Metsjös tidigare funktioner såsom stabila chassin och hjulupphängning med BPW axlar (ett axelfabrikat känt för prestanda och kvalitet) samt Metsjös val att sälja vagnar med kvalitetsdäck (Michelin, Trelleborg, Nokian och Vredestein) gör att erbjudandet för transporter i höga hastigheter med hög last nu är komplett. Vidare kan Metsjö utrusta vagnar och flakväxlare med luftbromsar, ABS och andra digitala funktioner.

”Vi lanserar nu nya modeller av våra flakväxlare och vagnar med förbättrade funktioner och anpassade för de nu lagliga högre hastigheterna säger Anders Ivarsson. Det är mycket glädjande att man nu får köra i högre hastigheter vilket möjliggör ett större utnyttjande av traktorn som dragarenhet. Det här i kombination med den produktionstekniska utvecklingen har möjliggjort för oss att tillverka våra maskiner på ett ännu bättre sätt med exakt precision i varje steg. Vi lever ju i en bransch med hård konkurrens från omvärlden så det gäller att vi är på tå och ligger i framkant med vår produkt, vilket vi hittills lyckats bra med…”
 

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Metsjö lanserar förråd för förvaring av sprutmedel!

Ivarssons i Metsjö lanserar skåp och förråd för förvaring av sprutmedel. Metsjö har utöver vagnar, hackar, växlarvagnar och maskinhallar byggt gasskåp, kemskåp och miljöskåp för säker förvaring sedan 70-talet, framförallt för gas och industribolag. Nu lanserar Metsjö även skåp för Sprutmedel riktat mot lantbrukets behov då sprutmedel är stöldbegärliga och miljöfarliga. Med Metsjös förråd kan sprutmedlet förvaras säkert och tryggt. Flera olika storlekar av förråd erbjuds, exempelvis kan skåpet på bilden hålla 20 x 200 Liters behållare. Metsjös skåp blästras, kittas och ytbehandlas med färg som ej underhåller brand samt håller skåpet i mycket gott skick.

Inbrottssäkra skåp och förråd

Då stölder av sprutmedel tyvärr har blivit ett vanligt förekommande problem för lantbrukare har Metsjö byggt en skyddskåpa runt låsanordningen för att näst intill omöjliggöra uppbrytning av skåpet medelst bultsax.

Rost-resistenta skåp
Metsjö kan också erbjuda skåp där konstruktionen är av 1,5 mm Zinkbelagd stålkärna ZnAlMg. Detta har avsevärt bättre korrosionsmotstånd än varmförzinkat stål. En av ZnAlMg stora fördelar är dess förmåga att självläka klippta och perforerade kanter då plåten har en hårdare yta och är reptåligare än traditionellt varm-galvat material. Förrådet kan målas på samma sätt som andra metallbelagda skåp och detta ger en mycket lång livslängd på 25 år.

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Metsjö lanserar vagnar och växlarflak med bottenmatta

Ivarssons i Metsjö lanserar långa vagnar och rullflak på upp till 7,5 Meter med bottenmatta för avskjutning av last. Utvecklingen kommer efter en efterfrågan från framförallt kontinenten på vagnar som kan lasta av i lägre utrymmen. De nya flaken och vagnarna med bottenmatta kan fås i storlekar från 38- till 57 Kubikmeter och passar utmärkt för exempelvis grönfoder. Ett vanligt drag för traktor är standard men användaren kan även montera en hackenhet från Metsjö och JF-Stoll /Kongskilde. Både JF-Stoll 1060 Protec och Metsjös innovativa hack med sidomonterad upptagningsenhet 1460M ROC kan monteras. Vagnarna med bottenmatta erbjuds både med pendel-boggieaxlar (MetaX) och med separatupphängda axlar (MetaQ).
 

Nya hackkonceptet 1460M ROC med sidomonterad upptagningsenhet

De nya hackarna Metsjö 1460M med sidomonterad upptagningsenhet utges i utförande med både skruv och matta. De sidomonterade hackenheterna har en avsevärt större kapacitet än tidigare hackmodeller. Den sidomonterade pickupen har en bättre arbetsbredd med 3,1 meters upplockningsenhet på grund av sin position jämfört med om grässträngen skulle gränslas med en traktor. Man slipper därmed köra i strängen och minskar då risken för föroreningar i fodret. En bredare sträng ger också möjligheter att förtorka fodret. Det nya hackkonceptet ger en bättre arbetsställning och bättre bränsleeffektivitet då fodret överförs direkt till hacktrumman. Hackenheten är en JF- Stoll (Konskilde) 1460 och det är möjligt att spruta hackat material till en följevagn.


”Med den nya bottenmattan som erbjuds till både vagnar och flakväxlare kan vi erbjuda lantbrukare som arbetar i en miljö med lågt i tak eller ojämna underlag en säker och snabb avlastning av lasten säger Anders Ivarsson. De nya flaken utgör med sin stora lastkapacitet men låga antal axlar ett kostnadseffektivt transportalternativ.”


 

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Metsjö lanserar ny version av den fyr-axlade vagnen MQ 95

Ivarssons i Metsjö lanserar nu en ny version av sin fyr-axlade vagn MetaQ 95 med hydraulisk täckning av gods från förarplats och högöppnande hydraulisk bakläm. Vagnen har 9,5 meters flak och en kapacitet på 40 kubikmeter spannmål. MetaQ 95 kan med tillval köras i 50 km/h och flaket kan med hjälp av den hydrauliska fjädringen enkelt bytas till andra flak för transport av grus, schaktmassor, balar, maskiner och grönfoder. En fyr-axlad vagn har jämfört med två kopplade vagnar lägre markpackning och är smidigare att köra på vägen, det är dessutom enklare att backa och att tippa i stuka och man får även bra viktfördelning i fält under sämre förhållanden.

Stora fördelar med högöppnande hydraulisk bakläm
MetaQ 95 har en 135 graders hydrauliskt öppningsbar bakläm något som ger fördelar vid användning eftersom baklämmen ledar sig långt in, vilket gör att man undviker att baklämmen drar i materialet vid tippning och läggning i stuka. Man kan dessutom lasta in gods direkt bakifrån med en högtippande bakläm.

Fördelarna med Hydraulisk täckning
Med hjälp av den hydrauliska täckningen behöver man inte stiga ur traktorn för att stänga täckningen vilket exempelvis är nödvändigt för att förhindra flyghavre. Förutom att spara tid så ökas även säkerheten med öppning och stängning från förarplats eftersom att man inte behöver klättra och täcka flaket manuellt. Det högöppnande flaket med hydraulisk täckning finns i storlekar från 4,1 meter till 9,5 meter.

Det är väldigt bra med höglyftande bakläm när man tippar spannmål eller vilket material som helst säger Anders Ivarsson. Om man tidigare med en lägre bakläm skulle lägga en stuka blev det aldrig riktigt bra eftersom att baklämmen tidigare drog i materialet och det frestade på materialet. Den högöppnande baklämmen är också väldigt bra för att man kan lasta in gods direkt. Den hydrauliska täckningen är effektiv och öppnar mycket fint, den är dessutom gjord i höghållfast stål med robust konstruktion och den tål verkligen att man klappar till med hammaren, det blir inte en bögla. Att man sedan slipper kliva ur traktorn och att detta bara kräver ett dubbelverkande hydraul-uttag är ytterligare fördelar. Man kan även montera den hydrauliska täckningen på existerande Metsjö Eucon flak.