Välkommen till Metsjö

Innovativa industri- och jordbruksprodukter

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Idag smider vi som aldrig förr i Metsjö. En ny generation arbetar vidare och med nya innovationer till nytta för kunderna har vi kunnat växa till en ledande aktör i Europa. Vi satsar på fyra huvudprodukter - Vagnar, Flakväxlare, Maskinhallar och Mobila förråd. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder och våra produktionsfaciliteter omfattar hela kedjan från stål till färdig produkt.

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

Vagnar

Vagnar, Flakväxlare, Transportvagnar och Specialvagnar för dina behov. Metsjö har 70 års erfarenhet av transportlösningar, innovation och tekniskt ledarskap och vet vad som är bra lösningar för dina behov. Metsjö tillverkar också Grönfoderhackar som kan monteras på ett flexibelt modulsystem.


Gas- och kemikalieförråd

Vi tillverkar Gas- Miljö- och Kemskåp för högkvalitativ, milljövänlig och säker förvaring. Vi utvecklar våra produkter i ett nära samarbete med Brandskyddsmyndigheter och miljönämnder och kan bygga flexibla konstruktioner med lång livslängd.


Maskinhallar

Vi tillverkar maskinhallar i spännvidder från 10 till 40 meter. Vi följer kunden från första förfrågan till färdiglevererad hall och hjälper till med tillstånd, arkitekturritningar och liknande. Eftersom varje hall kräver mycket råvara, köper vi verksorder direkt från stålverken, På så sätt lyckas vi hålla våra attraktiva priser och även en unik flexibilitet.


Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Metsjö lanserar ny smidig vagn med stora Hjul!

Ivarssons i Metsjö lanserar en ny version av MetaMid med stora 560/22,5 Hjul. De nya hjulen möjliggör stor framkomlighet i terräng och fält då hjulen är lika stora som på större vagnar samtidigt som man behåller den mindre vagnens smidighet. Vagnen kan fås med både spannmålsflak, lämflak, grus- och schaktflak samt maskinflak. MetaMid kan lasta 10 640 kg och har en egenvikt på 3 380 kg.

Möjligheter till olika flak

Det är även möjligt att montera Metsjös kombinerade Maskin- och Balflak där en sinnrik konstruktion gör det möjligt att med samma MetaMid-chassi enkelt byta mellan tre transportfunktioner: tippflak, maskinflak och balflak. Maskin- och balflaket är konstruerat så att bakdelen på maskinflaket med hjälp av tippcylindern snabbt kan fällas upp för att skapa ett plant balflak. För att återställa till maskinflak tippas flaket så att den bakre delen (uppkörningsrampen) har stöd i marken och därefter lossas bulten. Både band- och hjulmaskiner kan fraktas på maskinflaket. Det finns fästen för hydrauliska sidor på balflaket för säker transport av styckegods och balar

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Metsjö tar över Dansk importorganisation och säljer direkt till Återförsäljare

Ivarssons i Metsjö tar över sin importorganisation Agriscandi i Danmark och börjar sälja direkt till sina återförsäljare. Alla anställda vid Agriscandi kommer att övergå till Metsjös organisation. Med dagens teknik och logistik är det möjligt att komma närmare sina återförsäljare utan att få sämre kvalité, leverans och service. Förändringen kommer också att leda till ökad kostnadseffektivitet till gagn för partners/återförsäljare och slutkunder.

”Vi är glada att få en mer direkt relation med våra kunder och återförsäljare, samtidigt som vi inte mister någon kompetens med denna förändring i och med övertagandet av Agriscandis kompetenta personal. Vår importör har gjort ett bra jobb och Danmark är en viktig marknad för oss, denna förändring ligger i tiden då den tekniska utvecklingen har möjliggjort en mer direkt relation till kunderna och återförsäljarna” säger Anders Ivarsson.
” Metsjös konkurrenskraft ökar utan att tulla på leverans och kvalitén, det blir bra för alla kunder.” säger Henrik Åberg som blir sälj-ansvarig för Metsjö i Danmark.

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Lansering av en nya flakväxlare MetaFlex 50-65

Växlarna bygger på den nya generationens växelsystem med 22% ökad kapacitet som nu kan hantera flak i längder från 5 till 6,5 meter. På MetaFlex 50-65 ökas oljeflödet i växlingsfasen vilket ger ett 50% snabbare växlingsförlopp. Detta gör att MetaFlex 50-65 nu växlar 40% snabbare än andra växlare. De nya växlarna har också möjlighet att enkelt skifta höjden på kroken mellan 1450 och 1570 mm, vilket innebär att i princip alla flak byggda enligt europeisk standard kan växlas. Växlarna byggs i de olika modellerna , antingen med pendelboggie eller två och tre axlar med kommunicerande kärl.

Ny design - Mindre underhåll - Bättre prestanda 

En ny design på tornet möjliggör mer utymme för hydraulisk utrustning såsom uttag för koppling av hydraulik, vilka nu också är inkapslade och därmed bättre skyddade. Även dragstången, som är byggd i höghållfast material, har nu mer utrymme för tillval. Vidare har axlarna en ny design vilket också minskar underhållet.